The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To parvatibb: tazminat (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=904254)

rigoletto 05-29-2013 08:35 PM

To parvatibb: tazminat
 
LOL
Epeydir aldığım en zekice yorum ama diğer üyelere göre yorum konusunda epey avantajlısın.
MS'e söyle, asacaksa bunu da assın, dibinde de kına yaksın :D:D:D


All times are GMT. The time now is 05:11 AM.