The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To saxo042: tidning (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=903326)

holmertz 05-11-2013 05:49 PM

To saxo042: tidning
 
Hej och tack,
Jag tror knappast jag skrev något just härifrån. Däremot tog Vi en text om alfabetiseringskampanj för kvinnor i en annan by samma dag. Den har jag visat bilder från tidigare.
Gert


All times are GMT. The time now is 05:18 PM.