The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jhm: schuine zeespiegel (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=902747)

tars 05-03-2013 05:54 PM

To jhm: schuine zeespiegel
 
Dag John,

dank voor je opmerking, ze is heel juist. Had het gezien toen hij op TE stond, grote fout, kregen in de lessen te horen dat de zee zou leeglopen ;-) zo'n vaart zal het wel niet lopen denk ik.
Dank dat je mij op mijn fouten wijst.

Prettig, zonnig weekend.

Tars (marc)


All times are GMT. The time now is 09:31 AM.