The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Jeppe: New camera (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=351217)

hojper 01-07-2007 02:17 PM

To Jeppe: New camera
 
Hej Jeppe,
Hyggeligt at hoere fra dig. Hvad blev der af dit spejlrefleks? Jeg var paa nippet til at koebe et "rigtigt" SLR men tog saa alligevel FZ50 (paa trods af at mit FZ20 doede paa mysterioes vis). Foreloebig har jeg ikke fortrudt det. Og gider du sende det gruk paa dansk. Jeg kan ikke genkende det.

And those clouds are mountain - believe it or not.
Per

Jeppe 01-07-2007 11:25 PM

Re: To Jeppe: New camera
 
Hej Per

Jeg nå vist lede lidt længere efter det gruk:
Men det er noget med at når man ser et skilt med: Adgang forbudt på en strand - er det underforstået "med mindre du meget gerne vil det".

Jeg har stadig mit 20D er også glad for det - det kan noget når der skal tages "hurtige motiver" men til landskaber og mere stille motiver har Fz50 en fordel - det er desuden helt lydløst.

Mit Fz20 lever stadig men Fz1 er "dødt" nu.

Desværre er der ikke så meget tid til at tage billeder og desuden er der kommet motorvej til Svendborg - så der er eller ikke så mange motiver mere.

Venlig hilsen
Jeppe


All times are GMT. The time now is 07:34 PM.