The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To umutlu101: hikayesi (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=799137)

Gunes 01-03-2010 05:20 PM

To umutlu101: hikayesi
 
Yine hikayesi eksik kalmis. Aslinda cocuk, kirmizi renkte yanlis hatirlamiyorsam murat 124 model, eski bir araba kullanan ve benim kapiyi goruntulemeye calistigimi fark edince kadraja dahil olmamak uzere hizla gecen, muhtemelen babasi olan kisiyi yakalamaya calisiyordu :) Yeni yilin ilk karesinin ne olacagi halen mechul.


All times are GMT. The time now is 04:35 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.