The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To hattori: selam (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=445647)

ceka 06-17-2007 02:37 PM

To hattori: selam
 
arkadşlar ben bu anı sadece sizlerle paşylaşmak istedim. tabiki duyarlıyım. ama duyarlı olmayanlara ve orada neler yaşanıyor insanların onları biraz olsun anlamasını istedim


All times are GMT. The time now is 05:51 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.