The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jhm: Andere foto (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=963256)

PaulVDV 08-20-2019 05:44 PM

To jhm: Andere foto
 
Bedankt John,

Je bent de tweede die de foto met de man die zijn net uitwerpt, de mooiste vind.

Vele groeten,
Paul

jhm 08-20-2019 06:13 PM

Net
 
Paul,

Ik kijk nooit eerst wat een ander schrijft
Geef mijn mening en dan lees ik wat andere schrijven.
Mensen zijn soms onverantwoord bezig, maar dat heb ik in mijn lange loopbaan en mijn pensioen geleerd
Mensen en wensen " Wat hoorden ik laatst, wat is het belangrijkste het paard of de ezel:, paarden zal men niet meer nodig hebben, maar ezels zullen er altijd zijn"
Nog een goedenavond
John

PaulVDV 08-20-2019 06:21 PM

Bedankt John,

Ik weet wel dat je niet eerst de andere commentaren gelezen hebt.
Maar wanneer twee mensen hetzelfde zeggen, vraag ik me af hoe het komt dat ik het dan niet doorhad dat die andere foto mooier was.
Soms ben ik zoveel met mijn foto's bezig dat ik uiteindelijk bij het opladen helemaal niet meer besef welke de beste is.

Prettige avond,
Paul


All times are GMT. The time now is 06:59 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.