The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Karpiu: widocznosc (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=628535)

xkolba 06-07-2008 01:40 PM

To Karpiu: widocznosc
 
Hej Robert, ja bylem do tej pory 4 razy i taka widocznosc tez mialem po raz pierwszy :) Ale kazda pogoda w Pieninach ma swoj urok :) Powodzenia na wyprawie!
Pozdrawiam!
Maciek


All times are GMT. The time now is 09:09 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.