The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To erhan1958: Teşekkür ederim Erhan Bey (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=924966)

acevherli 08-27-2014 12:01 PM

To erhan1958: Teşekkür ederim Erhan Bey
 
Erhan Bey merhaba,
Tespitiniz doğru. Makedonya'da özellikle de Üsküp'te turizm gelirlerini artırmak için görselliğe önem verilerek deli gibi bina ve heykel inşa etmişler ve ediyorlar.
Bu sayede kentin Müslüman - Türk kimliğini sindirmeyi ve Büyük İskender'den kalmayan hiç bir şeyi; yeniden yaratmayı plânlıyorlar.
Ancak yine de gelen turistler istisnasız olarak Batılı veya Türk fark etemez bir şekilde Türk çarşısını ve Osmanlı eserlerini geziyorlar.
Yorumunuz için teşekkürler, saygılarımla,

Alptekin


All times are GMT. The time now is 03:44 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.