The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To MEPO: Øv :-( (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=62317)

Jeppe 01-10-2005 10:20 PM

To MEPO: Øv :-(
 
Vi TE fotografer gør ellers meget for at få "skudet" ;-)

mvh Jeppe

MEPO 01-12-2005 01:27 AM

Re: To MEPO: Øv :-(
 
Hej Jeppe
Ja, jeg ved godt at du gør dit ypperste for at lave nogle gode billeder, og dette her var sandelig også et godt skud - ingen tvivl om det, og det fortjente også to point for dets udseende. Men det fortjener også mindst 2 point at gå udenfor for i sådan et vejr - og sætte liv og lemmer på spil. Derfor INGEN point !!!!!!
Hilsen Mette

MEPO 01-12-2005 01:27 AM

Re: To MEPO: Øv :-(
 
Hej Jeppe
Ja, jeg ved godt, at du gør dit ypperste for at lave nogle gode billeder, og dette her var sandelig også et godt skud - ingen tvivl om det, og det fortjente også to point for dets udseende. Men det fortjener også mindst 2 point at gå udenfor for i sådan et vejr - og sætte liv og lemmer på spil. Derfor INGEN point !!!!!!
Hilsen Mette


All times are GMT. The time now is 11:36 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.