The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To PaulVDV: tweetalig (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=964247)

alvaraalto 10-20-2019 06:15 PM

To PaulVDV: tweetalig
 
Toronto is geheel Engelssprekend maar alles staat tweetalig weergegeven. BelgiŽ zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen.
Ook elders in Canada wordt bijna alles tweetallig weergegeven al zijn ze in het Franstalige deel wat slordiger. Beetje Frans chauvinisme waarschijnlijk
groet Rob

PaulVDV 10-20-2019 06:27 PM

Bedankt Rob,

Tijdens de terugvlucht van New York zat ik naast een Franstalig Belgische dame die van Toronto kwam en overstapte in JFK.
Ze beweerde totaal geen Engels te spreken en dat ze in Toronto overal in het Frans terecht kon.
In BelgiŽ zijn de aanduidingen op officieel tweetalige plaatsen meestal wel in orde. Probleem is dat niet iedereen de andere taal spreekt ... of heel slecht.

Vele groeten,
Paul


All times are GMT. The time now is 08:18 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.