The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To mkamionka: St Peter's... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=972132)

fotka 09-19-2021 11:43 AM

To mkamionka: St Peter's...
 
Czesc Mariusz,
Dziekuje za Twoj komentarz do mojego zdjecia.
Zgodnie z rekomendacja ogladnalem Twoje zdjecie sprzed 20 lat podobne do mojego. Jest to nocne zdjecie swietnej jaksci pomimo tego ze dopiero zaczynales pasjonowac sie fotografia i nie znales techniki "blue hour".
Przyjemnego weekendu,
Zbigniew


All times are GMT. The time now is 06:24 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.