The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To umutlu101: araba yagmuru (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=706012)

ersoyyilmaz 01-04-2009 09:08 PM

To umutlu101: araba yagmuru
 
Selamlar,

yok "bizim" yollarımız biraz dar :) Cumartesi öğleden sonrası için az bile araba var ki ortalıkta. Yakınlardaki seyyar satıcılardan biri, abi gazetede çıkmasın ya, dedi, niye, sonra bizim işimiz zorlaşıyor. Nasıl yani diye kendi kendime sordum. Belediye Zabıta Müdürü masaya oturmuş, bakalım Kızılay'da benden habersiz tezgah açan .... kim lan diye gazete mi tarıyor?

Sağlıcakla kal


All times are GMT. The time now is 09:44 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.