The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To kordinator: kordinator (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=896705)

pajaran 01-16-2013 11:42 AM

To kordinator: kordinator
 
Dobar dan.

Volim mostove a posebno naseg ,, Zucu ,,.
Gledam ove znake koji opterecuju vozaca, dali su svi potrebni.
Dugo sam vozac, mnogo saobracajnih znaka smeta vozacu i odvraci mu paznju.
Znaci su potrebni da obezbede, bezbedno odvijanje saobracaja.

Paja.


All times are GMT. The time now is 11:57 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.