The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To ayniLL: merhaba (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=462999)

cemsultan 07-19-2007 05:10 PM

To ayniLL: merhaba
 
Değerli yorumunuz ve ilginiz için teşekkür ederim.
Aslında beni çeke bisiklet oldu bakkala ekmek almaya çıktım geri dönerken bisikleti gördüm heyecanlandım çocukluğum bisikletlerim aklıma geldi evden makinemi aldım başına gittim fotograflaıyordum ki küçük arkadaşım geldi.
'Benim o' dedi
Hadi bin üzerine seni de çekeyim dedim çok mutlu oldu.
Gelecek günlerde sadece bisikleti de yükleyeceğim siteye
Selamlar
FATİH


All times are GMT. The time now is 03:21 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.