The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To baska: techniak (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=127067)

baska 08-14-2005 08:08 PM

To baska: techniak
 
witaj,

mialam na mysli "przepalenia lekkie na twarzy", kadrowanie plus dodatkowe sprawy:) na 2 raz prosze pod moim zdjeciem pisz na temat mojego :) a do mojego komentarza zadaj pytanie:) bedzie latwiej i przyjemniej:) milego dnia:)

bruno_ 08-15-2005 05:27 PM

Re: To baska: techniak
 
w końcu wiesz o czym piszesz.


All times are GMT. The time now is 09:57 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.