The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jhm: Aardbeving (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=973238)

PaulVDV 01-21-2022 05:35 PM

To jhm: Aardbeving
 
Wel bedankt John,


In 1963 was ik nog een kind.
Uiteraard heb ik vaak over die aardbeving gehoord maar dan vooral veel later, zoals toen ik in 1977 voor het eerst naar JoegoslaviŽ ging. Niet naar Skopje of MacedoniŽ toen maar bij het lezen over JoegoslaviŽ kwam je in die tijd ook bij nieuws over de aardbeving die zoveel verwoest had in Skopje.

Ik heb er dus geen idee van of BelgiŽ destijds hulp geboden heeft.
Vermits JoegoslaviŽ nooit echt achter het Ijzeren Gordijn heeft gelegen, kan het natuurlijk zijn dat westerse landen meegewerkt hebben aan de heropbouw maar ik weet het niet.

Mijn foto werd genomen in Bitola dat dan toch nog een 170 km van Skopje ligt.

Vele groeten,
Paul


All times are GMT. The time now is 06:56 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.