The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To startacked: Omniversum (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=354007)

Liekje 01-12-2007 11:17 AM

To startacked: Omniversum
 
Nee, helaas niet het Omniversum, al heeft deze zaal wel een fantastisch groot scherm hangen moet ik zeggen.
Laatst wel nog geprobeerd om 'savonds wat shots te maken van t Omniversum, maar helaas is het alleen bij het World Conference Forum Centre ofzo (het oude Nederlands Congres Centrum) gebleven. Niks bruikbaars alleen :( Moet ik toch nog eens terug voor betere foto's.. haha

Die kille sfeer vond ik ergens wel wat hebben, so thanks for mentioning that! :)

Cheers!


All times are GMT. The time now is 06:42 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.