The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To didemay: Merhaba:) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=700201)

saylan-cb 12-16-2008 10:00 AM

To didemay: Merhaba:)
 
Çeşme'nin tatlı rüzgarı meşhurdur.Bu fotoğrafı çektiğim günde hafif rüzgar esintisi vardı.İlgin ve güzel ziyaretin için çok teşekkür ediyorum.
Selamlar/sevgiler
Şaylan


All times are GMT. The time now is 08:13 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.