The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Jackos: Tytuł... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=472932)

jlynx 08-08-2007 09:02 AM

To Jackos: Tytuł...
 
Tytuł jest trochę przewrotny. Co prawda jakiś tam detalik sterczy sobie z potrzaskanego muru, ale mój zamiar był inny niźli jego eksponowanie. Detalem jest w rzeczy samej cały fragment wyrabanego muru - oczywiście z tym drobnym, stalowym elementem zeń sterczącym. Ni mniej ni więcej chciałem pokazac absurdalność historii tego miejsca zamkniętą w tym własnie niewiele znaczącym przełomie...
Pozdrawiam serdecznie,
Jurek


All times are GMT. The time now is 10:52 AM.


Copyright Š 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.