The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To emka: Styl (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=936515)

Matyas 11-19-2015 07:53 AM

To emka: Styl
 
Malgosia! W tym roku bylem ze tak powiem w interesach w Koninie dwa razy, wiec dwa razy zajrzalem do Lichenia, raz niestety mialem slaba pogode, raz mi dopisala. caly ten obiekt, lacznie z Golgota i cela ojca Kolbego to kicz nad kicze, moze tylko ten stary kosciolek jeszcze tylko sie broni. Ale ow kicz jest tak monstrualny, ze az zachwycajacy.:D


All times are GMT. The time now is 08:25 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.