The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To DjoleEric: Zdravo (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=868619)

djole_ 10-27-2011 12:33 PM

To DjoleEric: Zdravo
 
Đole hvala na komentaru i kritikama. Smatrao sam da je sasvim dovoljno 640pix po dužoj strani, ako te zanimaju u većoj rezoluciji nekih ima na mom Flickr nalogu po 900pix i više po dužoj strani. Još jednom hvala i puno uspeha u tvom daljem radu ;)


All times are GMT. The time now is 04:36 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.