The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To GiorDah: Melissani (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=825130)

Cretense 06-25-2010 07:33 AM

To GiorDah: Melissani
 
Γεια σου Γιώργο!

Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια! Κανονικά δεν επιτρέπεται να πάει κάποιος πάνω από την "τρύπα", ο χώρος είναι περιφραγμένος, προφανώς για την αποφυγή ατυχημάτων. Εγώ πήρα ειδική άδεια από τους υπεύθυνους, γιατί πρόκειται να δημοσιευθουν φωτογραφίες σε περιοδικό, σε ειδικό αφιέρωμα για την Κεφαλονιά.

Σε χαιρετώ,
Ηρακλής


All times are GMT. The time now is 05:11 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.