The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To bantonbuju: zestawienie (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=460564)

Uzi 07-15-2007 10:35 AM

To bantonbuju: zestawienie
 
Witaj Jerzy,

co do zestawienia..
jasne,ze wszyscy zdajemy sobie sprawe ,ze to dziecko nie jest "po drinku"...
Jednak , gdy zauwazyłam tą scene , skojarzenia same przyszły mi na mysl.. zrobiłam fotografię po to , aby poruszyć ,dany temat o którym coraz czesciej w mediach , jak sam wspomniales...
fotografia jest nie tylko po to aby pokazywac piękno , ale także zeby zwracac uwagę na pewne tematy ..
cieszę sie ,ze ta fotografią choc trochę mi sie udało, sądząc po komentarzach uzytkowników TE ...

dzięki za komentarz
pzdr
Iza


All times are GMT. The time now is 04:40 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.