The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jurek1951: Tutaj mgiełki... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=537046)

jlynx 11-27-2007 01:06 PM

To jurek1951: Tutaj mgiełki...
 
Tutaj mgiełki nie było pomimo bardzo wczesnej pory. Szczerze mówiąc, nie zawsze wystepują mgły. Może i dobrze gdyż miałem niezłą widoczność ze stu metrów...
Pozdrawiam,
Jurek


All times are GMT. The time now is 11:27 AM.


Copyright Š 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.