The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To pajaran: pozdrav (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=889176)

djole_ 09-06-2012 06:55 PM

To pajaran: pozdrav
 
Hvala na komplimentima :) Nešto slabo i uzimam aparat u ruke u zadnje vreme, no povremeno svratim da pogledam radove ovde na TE. Potrudiću se da dodam štogod. Drago mi je da Vam se fotka dopala, lično mislim da sam dosta zeznuo perspektivu ali šta je tu je, biće bolje drugi put. Pozdrav!


All times are GMT. The time now is 05:15 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.