The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To cak: tşk (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=403901)

moonstar 04-07-2007 11:06 PM

To cak: tşk
 
Merhaba Cihat Bey;
Olumlu yorumlarınız için teşekkür ederim.
Fotoğraftaki sis tamamen doğaldı. Herhangi bir programda bu sisi kaldırmayı veya arttırmayı başarabilecek kadar iyi bir bilgisayar kullanıcısı değilim. Bu söylediklerim yapılabilinir mi? Onuda bilmiyorum.
Eğer siz böyle bir Workshop yaparsanız memnun olurum.

Değerli yorumlarınızı diğer fotoğraflarım içinde bekliyorum.

Sağlıcakla...

FAiK..


All times are GMT. The time now is 01:34 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.