The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To cyborg83: dzięki (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=889224)

Booz 09-08-2012 08:10 AM

To cyborg83: dzięki
 
heh - ta rosa to szron :) - wszystkie ostatnie zdjęcia są z jednogodzinnego wypadu do puszczy w grudniu ub r. ;) - miałem szczęście z tymi jelonkami :) a fota spodobała mi się za swoją plastyczność :) - wielkie dzięki
pozdrawiam
t


All times are GMT. The time now is 01:36 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.