The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Jonathan_Tree: Ola ma racje (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=819962)

swiatopelk777 05-14-2010 10:53 PM

To Jonathan_Tree: Ola ma racje
 
Cze Jon!
Ola ma racje, Ty chyba faktycznie nie masz Boga w sercu.
S777:eek:

swiatopelk777 05-14-2010 10:56 PM

to Johnatan: nie Ola, tylko Nika
 
Cos mi sie pokoziolkowalo w glowie, za duzo sie chyba dzisiaj zdjec naogladalem, oczywicie Nika, nie Ola, Nika ma racje, ale swoja droga ciekawe co na temat Twojej wiwisekcji mysli Ola, domyslam sie jednak, ze tez nie najlepiej mysli.
S777
:eek:


All times are GMT. The time now is 01:22 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.