The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Vasa: pozdrav (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=876687)

djole_ 02-14-2012 03:49 PM

To Vasa: pozdrav
 
Branko,
hvala na lepim komentarima. Pravo da Vam kažem i ja sve više gledam da beležim slike života više nego što sam se bazirao na samu arhitekturu kao što je kod mene inače slučaj. Ovo je malo starija fotka, malo više kao snap nastala ali je na kraju ispala sasvim ok i nekako mi se dopala baš zbog naroda koji se tu vidi. hvala još jednom za kritike i pozdrav!

Dragan ;)


All times are GMT. The time now is 07:44 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.