The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To roodakroofka: nie pisz z polskimi znakami ! (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=820561)

MrCairo 05-18-2010 09:16 PM

To roodakroofka: nie pisz z polskimi znakami !
 
I jutro tez jest noc :) Mozemy sie wybrac przeciez.
Mnie cala wyprawa zajela 55 minut.
Pozdrawiam serdecznie
W.

roodakroofka 05-18-2010 09:27 PM

To MrCairo: Re
 
Wchodzę w to!
Pozdroofka!


All times are GMT. The time now is 01:16 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.