The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Ola_Kwiatek: Re (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=826626)

emka 07-08-2010 07:11 PM

To Ola_Kwiatek: Re
 
Oj, widze, ze niektorym osobom natura poskapila poczucia humoru.

Z niewybrednej kompanii
M.

Ola_Kwiatek 07-09-2010 09:39 AM

to Emka: Kwiatek
 
No i popatrz: kiedys bylam "Kwiatkiem", a teraz uroslam do rangi "pani Oli". Chciec, to moc, jak mowia madrale z mojego miasteczka.
3maj sie;)


All times are GMT. The time now is 07:42 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.