The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To ghost_man: Teşekkür (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=859235)

uatumen1970 06-15-2011 08:01 PM

To ghost_man: Teşekkür
 
Merhaba, Muhammet Bey;
Ziyaret ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Ülkemizde insana bile değer verilmezken bu göle değer verilip korunacağına inanmak oldukça güç ama diliyorum ki bu ülkeyi yöneten, sevgili yöneticilerimiz ve birey olarak hepimiz bu tür tabiat güzelliklerimizi korumak için elimizden geleni yaparız ve yapmalıyız.
Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.
Selamlar,


All times are GMT. The time now is 06:15 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.