The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To taner: Merhaba Taner Bey (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=713270)

saylan-cb 01-25-2009 04:02 PM

To taner: Merhaba Taner Bey
 
Fotoğrafla ilgili yorum için teşekkürler.Sanırım elma kopardığımı düşündünüz.Notumunda şahit olduğum bir manzarayı aktarmaya çalıştım.Çok şükür istemeyi bilenlerdeniz:)
İyi akşamlar.


All times are GMT. The time now is 11:46 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.