The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To BennyV: Het licht en de schaduwstreep (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=963737)

PaulVDV 09-17-2019 08:42 PM

To BennyV: Het licht en de schaduwstreep
 
Bedankt Benny,

Indien ik een uur vroeger op die plaats was, had het licht vermoedelijk niet voor zo'n sterke rode tinten gezorgd.
Wat de schaduwstreep betreft: Eigenlijk hield ik er wel van dat er een sterk contrast was tussen licht en schaduw maar ik geef toe dat de streep zich wat te hoog in het beeld bevindt.

Bedankt voor je idee over hoe het nog anders kon verlopen.

Groeten,
Paul


All times are GMT. The time now is 02:19 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.