The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To banuzeynep: crop yapmadım (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=56602)

Dionysos 12-16-2004 01:12 PM

To banuzeynep: crop yapmadım
 
Teşekkürler. Maalesef fotoğrafın orijinal hali bu. Aslında maciekda da aynı eleştiriyi yöneltti. Orada yazdıklarımı yeniden yazmayayım...evet bence bir hata var ama focus'la ilgili.

Bu kız ve babası Süleymani'ye nin kapısındalar. Sanırım babası bazen tezgahı ona teslim ediyor. Bir daha gittiğimde yeniden deneyeceğim.

Sevgiler, saygılar.

banuzeynep 12-17-2004 03:36 PM

Re: To banuzeynep: crop yapmadim
 
Selam, maciek'a yazdigin cevap yerinde ve ayni zamanda benim de fikrime bir cevap niteliginde. Bilincli olarak yaptiysan yerinde olmus, senin bakis acinla bakinca resme...Boyle de guzel!

Dionysos 12-17-2004 04:10 PM

Re: To banuzeynep: crop yapmadim
 
Teşekkürler.

Bilinçli ama fokus istediğim, ya da yapmaya çalıştığım şeye uymamış. Dolayısı ile senin ve maciekda'nın eleştirileri de yerinde.


All times are GMT. The time now is 08:32 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.