The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To dekanski: ... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=905222)

bokica74 06-18-2013 02:54 PM

To dekanski: ...
 
Aleksandre,

Probao sam portret format ali to nije bilo to. Barem ne sa ove visine, da sam mogao da siđem još malo dole, kao što nisam, portretni format bi možda imao smisla. Mesto za fotografisanje je vrlo ograničeno, ispod je provalija i ako se zakorači još koji korak, može biti jako opasno.
Da, boje jesu drugačije i podsećaju na stare razglednice, zar ne? To je zato što je fotografija analogna, fotografisao sam starim Zenitom 12CD i filmom Centuria 200. Film razvijen, skeniran i to je to, naknadne obrade nema.

Pozdrav,
Boris

dekanski 06-18-2013 08:27 PM

Jasno!
 
Sada je sve jasno, ali odlično je skenirano!! Korigujem se!:D


All times are GMT. The time now is 11:26 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.