The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To TRB: Merhaba (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=826650)

neso 07-08-2010 09:11 PM

To TRB: Merhaba
 
Merhaba,

Kemaliye Foto Safari esnasında çektiğim bu fotograf, çok güzel görünüm veren bir yer bu ev.

sivri bir tepe üzerine kurulu bir kartal yuvası.
Çok teşekkür ederim.

Kemaliye fotograflarımın gerisini sitemde görebilirsiniz.
Sevgiler

www.zeynelyesilay.net


All times are GMT. The time now is 08:57 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.