The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To preben: Umuligt... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=807307)

JanP 02-20-2010 04:19 PM

To preben: Umuligt...
 
...den flyttede sig desværre... :(

Jeg fik et par andre skud af flokken - også nogle lidt sjove - men jeg kunne godt lide den måde, som den ene svane poserede på og den anden i baggrunden.

Vi ses - om en uge... :)

Mvh. Jan


All times are GMT. The time now is 08:36 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.