The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To rigoletto: :) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=740497)

tehanu_f 04-15-2009 09:50 AM

To rigoletto: :)
 
bu ayri bir program. sen gelince tekrar gelecegim. ya da burcuyu kapip sen geleceksin buraya. ya da bir yerde bulusacagiz. ama illa ki gorusecegiz. sana haber yoladim arasin diye, aramadin.
TE'yi bosladim ama operasyonlarima baska yerde devam ediyorum. hadi gel artik, sıkıldık biz burada.


All times are GMT. The time now is 06:54 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.