The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To veyselk: ))) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=674643)

amazon 10-10-2008 06:42 PM

To veyselk: )))
 
veyselcigim ,
yasli gozlerim ne orjinaldeki egimi ne de ws'deki duzeltmeyi secemedi,lakin dikkatin ve emegin icin yine de tesekkur ederim...bu sitede fotograflara devamli ''cok guzel,harika,sahane'' yazarsak karelerimize kendimizi gelistiremeyiz degil mi?allahtan ben bu tur elestirilere gonul koyanlardan degilim,aksine memnun oluyorum...
cok sevgiler,
iffet


All times are GMT. The time now is 06:23 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.