The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To DFilip: Köszi! (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=537199)

ocskaymarci 11-27-2007 05:36 PM

To DFilip: Köszi!
 
Szia Filip!
Köszi az észrevételeidet!
Az expo-időről: sajnos ezt én nem tudom beállítani. A legtöbb, amit (egyelőre) tehetek ilyenkor, hogy eltekerem a tárcsát az éjszakai tájkép módba és ő beállítja magának az expo-időt meg ilyeneket. Még egy fél másodpercet tényleg hozzáadhatott volna, de nem akart...
Marci


All times are GMT. The time now is 03:31 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.