The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To tober: teşekkür (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=170645)

ecmel 12-20-2005 09:49 AM

To tober: teşekkür
 
Yorumunuz için teşekkür ederim. Fotoğrafı çektiğim dakikalarda çok kuvvetli bir rüzgar vardı ayakta durmakta bile güçlük çektim o nedenle pek net olmadı.
Hoşçakalın Ecmel


All times are GMT. The time now is 03:24 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.