Photos

Photographer's Note

Spotkanie u¿ytkowników TE.

Co tutaj pisaæ – wiêcej takich spotkañ! Niech grobowe zdjêcie nie zmyli innych, atmosfera by³a na prawdê przyjemna. Jak widaæ po zdjêciach innych uczestników nawet XIX-wieczna krypta nie wprowadzi³a nastroju grozy.

Ten dobry duszek to nasza pani przewodnik, która niefortunnie wesz³a mi w kadr. A mo¿e jednak dobrze siê sta³o?

Pozdrowienia dla wszystkich!

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 2409
Points: 8
Discussions
  • None
Additional Photos by Aleksander Liebert (alexlie) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 368 W: 86 N: 775] (5359)
View More Pictures
explore TREKEARTH