Photos

Photographer's Note

ÌÉÁ ÁÐÏÃÅÕÌÁÔÉÍÇ ÐÁÍÏÑÁÌÉÊÇ ËÇØÇ ÔÏÕ ÐÏÔÁÌÏÕ ËÁÄÙÍÁ ËÉÃÏ ÐÑÉÍ ÔÏ ÃÅÖÕÑÉ ÊÁÉ ÔÏ ÖÑÁÃÌÁ.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
  • Copyright: vasilis vasilis (vasileios) Silver Star Critiquer [C: 18 W: 0 N: 1] (104)
  • Genre: Places
  • Medium: Color
  • Date Taken: 2007-11-17
  • Categories: Nature
  • Exposure: f/4.5, 1/400 seconds
  • More Photo Info: view
  • Photo Version: Original Version
  • Date Submitted: 2009-05-02 9:26
Viewed: 1298
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by vasilis vasilis (vasileios) Silver Star Critiquer [C: 18 W: 0 N: 1] (104)
View More Pictures
explore TREKEARTH