Photos

Photographer's Note

Moi drodzy "trekowicze" maszyna ta zosta³a wykorzystana do bardzo niecnych celów. Mianowicie zastêpowa³a ona kotwicê przy tratwie wspania³ej twórczo¶ci Darka R. i ca³ej ekipy. Zdjêcia tratwy zapewne uka¿± siê w kolejnych seriach ze Skoszewa - moich, albo Adalbert'a. Czekajcie z niecierpliwo¶ci±, a my z przyjemno¶ci± bêdziemy wspominaæ te chwile !

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1352
Points: 9
Discussions
  • None
Additional Photos by Piotr Kosnik (pitxxx) (137)
View More Pictures
explore TREKEARTH