Photos

Photographer's Note

Panorama miasta - widok z mostu Karola na Praskie Hradczany (Hradèany).Jedn± z najstarszych, najs³ynniejszych i najlepiej zachowanych dzielnic stolicy Czech. Po³o¿ona na wschodnim brzegu We³tawy, powsta³a w XIV wieku i nazywana jest "królewsk± dzielnic±". W dzielnicy znajduje siê Zamek Królewski za³o¿ony w IX wieku, bazylika ¶w. Jerzego, s³ynna na ca³ym ¶wiecie Z³ota Uliczka, ogrody królewskie z Letohradkiem oraz budowana przez sze¶æset lat katedra ¶w. Wita.

cloud has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1437
Points: 10
Discussions
  • None
Additional Photos by Robert Malek (robmal) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 102 W: 0 N: 129] (1944)
View More Pictures
explore TREKEARTH