The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (http://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (http://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To mkamionka: Katarzyna (http://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=913744)

Graal 11-17-2013 10:03 AM

To mkamionka: Katarzyna
 
Rzezba faktycznie wyglada na amatorska. Sw. Katarzyna byla lamana kolem a potem scieta. Pokazywana jest z narzedziami tortur i mordu. Jej obraz jest na suficie w miejscowym kosciele.


All times are GMT. The time now is 10:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.