The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (http://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (http://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To umutlu101: Selam (http://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=896951)

erhan1958 01-20-2013 07:35 PM

To umutlu101: Selam
 
Şu anda yaŞadiklarimiz da bu deĞİlmİ
cumhurİyet'İ yiktilar yerİne din tandansli 2. Cumhurİyet kuruldu..
Oralardan öyle görümüyormu ?


All times are GMT. The time now is 04:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.